Het Pieter Nieuwland College is een ‘Opleidingsschool’. Het samenwerkingsverband dat wij met de Vrije Universiteit en de HvA zijn aangegaan, creëert de mogelijkheid om te innoveren en bij te dragen aan de uitwerking van 'de lerende organisatie'. Ons motto is dan ook 'leren van elkaar en met elkaar'. Onze docenten in opleiding beschikken reeds over een ‘Master’ titel maar doen er nog een 'Master of Education' bij om zich te specialiseren in het onderwijs.

Naast het feit dat wij DIO's opleiden, biedt het Pieter Nieuwland College ook persoonlijke begeleiding aan onze nieuwe docenten. Op het PNC is er geen sprake van stilstand maar beweging. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden nauwgezet gevolgd door onze samenwerking met de VU. De verschillende onderzoeken die onze DIO’s in het kader van hun opleiding in samenwerking met onze docenten uitvoeren, leveren nuttige resultaten op voor de school.

Wij onderhouden op zowel nationaal als op internationaal niveau contacten met experts op het gebied van 'Self-Study' research. Dit is voor docenten een nieuwe manier van onderzoek doen naar hun eigen praktijk, waarbij het eigen handelen centraal staat. 'Self-Study' research wordt gedaan in samenwerking met een 'critical friend team'. Hierbij gaat het niet alleen om de eigen professionalisering van de docent, maar worden de resultaten van het onderzoek ook met andere collega’s gedeeld zodat het hele team en onze leerlingen hier ook profijt van hebben.

Het Pieter Nieuwland College heeft twee Velon geregistreerde lerarenopleiders in huis die in samenwerking met de VU scholing verzorgen aan onze docenten in opleiding, bijeenkomsten organiseren voor de school practicum begeleiders en workshops organiseren voor het docententeam. Het Pieter Nieuwland College hecht er grote waarde aan om de kwaliteit van haar onderwijs te bewaken en streeft er naar om op alle lagen van de organisatie in ontwikkeling te blijven.